Ändringsarbeten i affärs- och kontorslokaler

För ändringsarbeten i affärs- och kontorslokaler krävs ofta mångsidigt kunnande. Placeringen av väggar, dörrar eller fönster kan ändras. Nya mellanväggar byggs. Tak sänks eller rivs eller nya skivor läggs på innertaket. Förutom målning och andra ytarbeten utförs ofta golvarbeten, som kan omfatta allt från läggning av mattor till laminat.


Vi har gjort ett stort antal saneringar för stora företag i Vasa, både inom industrin och i kontorslokaler. Kontakta oss och berätta om ert renoveringsobjekt. Vi ger en offert när vi vet tillräckligt om arbetets omfattning.

Markku 0400 667 033 eller Mikael Mäki-Jokela 0440 998 188 eller m.makijokela@netikka.fi