Torkning och mätning av fuktskador – vi mäter, torkar och renoverar med omsorg

Ibland är olyckan framme. Ett rör kan frysa eller annars gå sönder. Disk- eller tvättmaskinen orsakar en vattenskada. Vatten kommer in genom taket eller väggen. En fuktskada är alltid en beklaglig olägenhet, som måste torkas och repareras ordentligt.

Vi kartlägger fuktskador omsorgsfullt. Vi öppnar objektets golv, vägg eller annan yta och mäter fukten i konstruktioner och isoleringar. Vi gör också fuktmätningar och asbestkartläggningar i samband med rivningsarbeten.

När fuktens omfattning har fastställts, gör vi behövliga rivningsarbeten och torkar objektet. Vi reparerar eller byter ut ytmaterialet enligt överenskommelse.
Ta kontakt och fråga mer – vi berättar hur kartläggningen och rivningsarbetet görs.

Markku Mäki-Jokela 0400 667 033
Mikael Mäki-Jokela 0440 998 188
m.makijokela@netikka.fi