Mattläggning i produktionslokaler, offentliga utrymmen och hem – snygg och fungerande golvyta

Vi lägger plastmattor i offentliga utrymmen och i hem. Vi lägger också mattor som leder bort eller avlägsnar elektrisk laddning i produktions- och testutrymmen. Dessa mattor kallas ESD-mattor. Särskilt inom elektronikindustrin är det viktigt att ha kontroll över den statiska elektriciteten.

Vi gör besök på objektet, där vi kan förhandla mer exakt om färger och egenskaper hos den matta som ska läggas, samt om dess lämplighet för objektet. Efter utförd mattläggning ger vi även skötselanvisningar för mattorna. Vissa mattor ska vaxas, andra inte. Det är viktigt att iaktta skötselanvisningarna för att mattans användningsegenskaper ska fungera och städningen ska vara besvärsfri.

Markku Mäki-Jokela 0400 667 033
Mikael Mäki-Jokela 0440 998 188
m.makijokela@netikka.fi