Asbestikartoitukset

Vuonna 2016 voimaan tulleen asbestilain myötä, jokaisessa ennen vuotta -94 rakennetussa kohteessa tulee tehdä asbestikartoitus. Asbesti on hyvä palon, lämmön ja kylmän eriste, mutta erittäin vaarallinen ihmisen elimistössä. Asbestia on käytetty yleisesti rakentamisessa mm. putkieristeissä, tasoitteissa, kiinnityslaasteissa, maaleissa, liimoissa, rakennuslevyissä jne. Hyväkuntoiset asbestimateriaalit eivät aiheuta ongelmia, mutta rikkoutuneet materiaalit saattavat levittää asbestipölyä ilmaan. Pöly voi kulkeutua hengittäessä keuhkoihin ja sen on havaittu aiheuttavan mm. syöpää.

Lain mukaan asbestipurkutyö edellyttää voimassa olevaa asbestipurkutyölupaa. Rakennuttajan tai muun, joka ohjaa ja valvoo rakennushanketta, on uuden lain mukaan huolehdittava, että asbestipurkutyöstä tehdään asbestikartoitus ja turvallisuussuunnitelma. Jos asbestia löydetään, työt on tehtävä tarkasti ohjeiden mukaisesti ja puhtaus on todettava mittaamalla ja analysoimalla. Myös työkoneet pussitetaan ja puhdistetaan työn jälkeen viranomaisen hyväksymässä erillisessä tilassa. Teemme asiakkaillemme asbestikartoituksia, mutta emme asbestipurkutöitä.

Pyydä tarjousta asbestikartoituksesta:

Markku Mäki-Jokela 0400 667 033
Mikael Mäki-Jokela 0440 998 188
m.makijokela@netikka.fi