Ozonering – avlägsnar obehaglig lukt

I ozonering produceras ozongas med en för ändamålet planerad anordning. Utrymmet som ska ozoneras görs lufttätt genom att både till- och frånluftsventilerna stängs. Det måste tömmas på allt organiskt material, t.ex. växter och matvaror. Under behandlingen får man inte vistas i rummet. Efter ozoneringen vädras rummet ordentligt.

Med ozongasen avlägsnas luktolägenheter som t.ex. mögellukt, tobakslukt, lukt från vattenskador och rökskador i samband med eldsvåda. Lukten avlägsnas från ytorna, men inte från konstruktionerna. Ozoneringen dödar mikrober som finns på ytorna. Den avlägsnar inte oorganiska lukter som t.ex. lukter från lösningsmedel.

Vi kommer och utför ozoneringen i det utrymme du önskar. Vi gör behövliga avstängningar och stänger ventilationen och berättar före utförandet vad som ska avlägsnas från utrymmet.

Beställ ozonering av oss,

Markku Mäki-Jokela 0400 667 033
Mikael Mäki-Jokela 0440 998 188
m.makijokela@netikka.fi