Asbestrivningsarbete

Enligt lagen om asbest som trädde i kraft i januari 2016, ska för varje objekt som är byggt före år 1994 utföras en asbestkartläggning. Asbest är en bra isolering mot brand, värme och kyla, men ytterst farlig i människans organism. Asbest har använts allmänt i byggande bl.a. i rörisoleringar, utjämningar, fästbruk, målfärger, lim, byggskivor osv. Asbestmaterial som är i bra skick orsakar inte problem, men från skadat material kan asbestdamm spridas i luften. Dammet kan vid inandning komma in i lungorna och har konstaterats orsaka bl.a. cancer.

Enligt lagen krävs för rivning av asbestmaterial ett ikraftvarande tillstånd för rivning av asbest. En byggherre eller annan person som leder och övervakar ett byggprojekt ska enligt den nya lagen se till att en asbestkartläggning och säkerhetsplan görs för asbestrivning. Om asbest hittas, ska arbetet utföras noggrant enligt anvisningarna och renheten ska konstateras genom mätning och analys. Också arbetsmaskinerna försluts i påsar och rengörs efter arbetet i ett separat utrymme som är godkänt av myndigheterna. Vi utför kartläggning av asbest, men inte asbestrivning.

 

Fråga av offert:

Markku Mäki-Jokela 0400 667 033
Mikael Mäki-Jokela 0440 998 188
m.makijokela@netikka.fi