Lägenhetsrenoveringar och gårdskonstruktioner – hemmet i skick på en gång

Har du köpt en aktielägenhet eller tänker du renovera ditt hem? Kontakta oss, om du vill att renoveringen sköts av så litet antal olika företag som möjligt. Vårt företags yrkespersoner målar, kaklar, tapetserar samt lägger laminat och parkett. Vi har byggt ett stort antal badrum i Vasa med omgivning. Vi utför mattläggning och krävande målning av betonggolv för industrin. Därför sköter vi också mattläggning i hem och golvmålning i garage effektivt och med yrkeskunnande. Vi ger tre års garanti på golvmålning i garage och förråd i privata hushåll. Vi bygger också olika gårdskonstruktioner som terrasser, staket, tak till soptunnor och grillplatser.

För oss är det en hederssak att slutföra arbetet så att allt är i skick på en gång. Därför är vi extra noga med att hålla arbetsplatsen snygg. Vi håller ordning och skyddar objektet så att arbetet löper effektivt och det är behagligare för invånarna, om de vistas i bostaden under renoveringen.

En lyckad renovering görs ordentligt och enligt överenskommen tidtabell. Därför ska tillräckligt med tid reserveras för varje arbetsskede och arbetena ska göras i rätt ordningsföljd. En realistisk tidtabell och budget garanterar att slutresultatet blir fungerande och överensstämmer med planerna.

Kontakta oss och berätta vad du vill renovera. Vi kommer vid behov på besök och ger en offert.

Markku Mäki-Jokela 0400 667 033
Mikael Mäki-Jokela 0440 998 188
m.makijokela@netikka.fi