Målning av golv och väggar i industrin och produktionsanläggningar

Målningen av golvet i ett produktionsutrymme hör inte till de dyraste investeringarna, men själva utförandet medför att företagets arbete måste stanna upp. Målningen kan göras i etapper, under veckoslut eller under semestern. Vårt företag har målat och ytbelagt tusentals kvadratmeter produktionsutrymme i Österbotten. Vi kan vid behov föreslå det lämpligaste sättet för kunden att genomföra målningsarbetet. Vi håller avtalade tidtabeller och utför arbeten vid behov under veckoslut, när maskinerna står, för att produktionen ska hållas i gång så bra som möjligt. Vi målar också hallväggar, maskiner och andra objekt i fabriker.

För en lyckad målning eller ytbeläggning av ett golv krävs ett välgjort grundarbete. Golvet jämnas ut, tvättas och rengörs innan det slutligen målas. Vi använder vattenlöslig tvåkomponentsfärg, som möjliggör målningsarbete även under normal arbetstid, eftersom färgen inte orsakar luktolägenheter.

Vi har mycket erfarenhet och ett stort antal referenser på golvarbeten i produktionslokaler. Genom att måla kan man också öka säkerheten och effektiviteten genom att göra säkerhets-, arbetspunkts- och passagemarkeringar på golvytan. För nödsituationer och elavbrott kan också göras behövliga fosformålningar. Vi ger handledning och planerar vid behov hur anvisningsmålningar kan göras.

Kontakta oss och be om offert!

Markku Mäki-Jokela 0400 667 033
Mikael Mäki-Jokela 0440 998 188
m.makijokela@netikka.fi