Företaget

I skick på en gång!

En bra renoverare kännetecknas av att han eller hon är så diskret som möjligt i sitt arbete. Överenskomna arbeten utförs utan någon större show och tidtabellerna och budgeterna håller.

Arbetets kvalitet blir bra när arbetet har planerats rätt och det egna kunnandet är i skick. En fackman kan bedöma vilka arbetsskeden som behövs och beräkna en realistisk tidtabell och budget. Arbetet blir gjort i rätt ordningsföljd. En fackman är en mångkonstnär, en annan är specialiserad på ett visst område. Varje person gör de arbeten som just han eller hon behärskar allra bäst. För en fackman är det raka rakt, det täta tätt och det snygga snyggt. Och en fackman tvekar inte att fråga, om någonting är oklart. Frågor som inte ställs blir dyra för alla parter.

Arbetsplatsen är någon annans arbetsplats eller hem. Därför iakttas de regler och vanor som gäller just där. Till exempel arbetet i ett husbolag inleds och avslutas så att bostadsbolagets tystnadsregler följs.

Säkerhet och snygghet betyder för en fackman att arbetets kvalitet och utförande är felfritt. Genom att beakta säkerheten undviks olyckor och genom att hålla arbetsplatsen städad löper arbetet effektivt. Snyggheten påverkar också arbetets kvalitet. En snygg arbetsplats är trevlig också för kunden. Det betyder mindre skräp och damm och mindre arrangemang under själva renoveringen.

Vi vill vara professionella och arbetar varje dag för att uppfylla våra egna krav. Vårt motto, för alla våra anställda och för våra kunder, är: I skick på en gång. Det betyder en kvalitet som uppfyller överenskommelserna och som fungerar i praktiken.

Ta kontakt!

Markku Mäki-Jokela 0400 667 033
Mikael Mäki-Jokela 0440 998 188
m.makijokela@netikka.fi