Hushållsavdrag – dra av renoveringskostnaderna i beskattningen!

Konsumenten har möjlighet att dra av renoveringsarbetena som hushållsavdrag i beskattningen. Också tjänster som köps till egna föräldrar kan dras av. Skattemyndigheten gör avdraget direkt på skatten och den som låter utföra arbetet får avdraget i form av lägre skatt eller återbäring.

Underhålls- och renoveringsarbeten som ger rätt till hushållsavdrag är bl.a.

  • renovering av kök, badrum eller andra rum
  • renovering av bastu- och källarutrymmen
  • målning av byggnader
  • montering av balkongglas
  • bygge av staket, terrass eller brygga
  • rör- och elarbeten

Nybyggande är inte avdragbart. Sådant är t.ex. utbyggnad och ändring av användningsändamål. Också bygge av grilltak eller lekstuga är byggande som är jämställbart med nybyggande, och berättigar inte till hushållsavdrag.

I ett bostadsbolag kan en invånare få hushållsavdrag endast i de underhålls- och renoveringsarbeten, som enligt lagen om bostadsaktiebolag eller bolagsordningen hör till aktieägarens underhållsansvar.

Läs mer om hushållsavdrag