Kontakt

Kiinteistösaneeraus M. Mäki-Jokela Oy

FO-nummer: 0973133-6
Trollstensvägen 14
65300 Vaasa
m.makijokela@netikka.fi

Beställningar och arbetsledning

Markku Mäki-Jokela 
Tel. 0400 667 033

Mikael Mäki-Jokela
Tel. 0440 998 188

Nätfakturaadress

FI1349581020001865
Förmedlings ID: ITELFIHH
OVT: 003709731336